Thánh nữ Clara Átxidi
Phụ đề: Một trái tim chan chứa yêu thương
Tác giả: Ilia Delio, OSF
Ký hiệu Tác giả: DE-I
Dịch giả: Lm. Nguyễn Ngọc Kính, ofm
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0002223
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 230
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008371
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 247
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Lời tri ân 4
Lời nói đầu 5
Nhập đề 8
Chương 1: Sự nghèo khó của Thiên Chúa 35
Chương 2: Đức nghèo khó của con người 49
Chương 3: Gương Thánh giá 75
Chương 4: Hình ảnh và căn tính 101
Chương 5: Chiêm niệm 122
Chương 6: Biến đổi 143
Chương 7: Thánh thể 164
Chương 8: Sức mạnh của thần khí 189
Kết luận 217