Chuyện đất và người làng Thọ
Tác giả: Lê Đình Bảng
Ký hiệu Tác giả: LE-B
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0002673
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 255
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có