Thắp sáng lên
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu Tác giả: VO-D
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0003114
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 19
Số trang: 71
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có