Đọc và học kinh Thánh qua các bản dịch tiếng Việt
Tác giả: Cao Vĩnh Phan
Ký hiệu Tác giả: CA-P
DDC: 220.071 - Kinh thánh - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0003766
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 258
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Trọng đại 3
Tri ân 5
Lời vào đầu 9
• MỘT: ĐỌC KINH THÁNH 13
I. Cảm nghĩ riêng tư khởi đầu 14
II. Cảm nghĩ về nội dung 20
III. Cảm nghĩ về hình thức
IV. Cảm nghĩ về ý thức trách nhiệm xây dựng chung 28
V. Đặc biệt nói riêng đến một vài kiểu phiên âm và dịch thuật 42
VI. Kết quả một cơ may 48
• HAI: PHIÊN DỊCH KINH THÁNH  59
1.1. Bản gốc Hipri-Hy Lạp 59
1.2. Bản dịch đầu tiên-Bản Vulgata  60
1.3. Các bản dịch kế tiếp địa phương 62
• BA: TIỂU SỬ VÀ CÔNG TRÌNH 71
I. Cố Chính Linh 71
II. Ông Phan Khôi 83
III. Lm Gérard Gagnon 90
IV. Lm Trần Đức Huân 95
V. Lm Nguyên Thế Thuấn 100
VI. Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn 115
VII. Nhóm CGKPV 120
Lm Trần Phúc Nhân 133
• BỐN: THOÁNG NGHE MẤY KIỂU PHIÊN DỊCH 143
I. Mấy câu Phúc Âm 144
II. Sách lễ Roma 149
• NĂM: KINH LẠY CHA 165
I. Giá trị tuyệt đối 165
II. Phân tích Kinh Lạy Cha 172
11.1. Phân tích hình thức 173
11.2. Phân tích nội dung 179
11.3. Lịch sử Kinh Lạy Cha trong GHVN 184
III. Kinh Lạy Cha qua các bản dịch Kinh Thánh 196
• SÁU: LÀM KINH THÁNH 203
I. Nói hay cày dở 203
II. Phải nhận mình sai 205
• BẢY: THAY LỜI KẾT 223
I. Làm dâu nghìn họ 224
II. Tron bộ mà chưa trọn vẹn 225
III. Năm 2000 - Năm nhiều chuyện, nếu không muốn nói có chút dáng dấp mê tín  236
IV. Năm 2000 - Năm Đại Thánh - Năm đầy nhộn nhịp của Giáo Hội hoàn vũ 239
Phụ Bản 243