Bài ca thương khó
Tác giả: Xuân Ly Băng
Ký hiệu Tác giả: XU-B
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0005097
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 18
Số trang: 128
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có