Cho đi là còn mãi
Tác giả: Azim Jamal , Harvey Mckinnon
Ký hiệu Tác giả: JA-A
Dịch giả: Huế Phượng, Lại Thế Luyện, Minh Tươi
DDC: 370.114 - Giáo dục luân lý, đạo đức, nhân cách, giới tính
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0000859
Nhà Xuất bản: Nhà xuất bản Trẻ
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 227
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004735
Nhà Xuất bản: Nhà xuất bản Trẻ
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 227
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008317
Nhà Xuất bản: Nhà xuất bản Trẻ
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 227
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Lời giới thiệu  5
• Nét về các tác giả  11
• Vài giá trị của the poiver of giving - Cho đi là còn mãi  15
Chương 1 - Sức mạnh của sự chia sẻ  19
• Những quà tặng trong đời 20
• Giá trị của sự chia sẻ 23
• Chia sẻ để biết rằng đời sống thật phong phú  39
Chương 2 - Những món quà từ trái tim  45
• Chia sẻ tình yêu thương  48
• Chia sẻ nụ cười  60
• Chia sẻ kiến thức  63
• Chia sẻ khả năng lãnh đạo 69
• Chia sẻ niềm hy vọng 78
• Chia sẻ sự sống 79
• Chia sẻ thời gian 82
• Chia sẻ tiên bạc 84
• Chia sẻ các kỹ năng 92
• Chia sẻ thói quen giữ gìn sức khỏe 97
• Âu yếm trẻ nhỏ 98
• Quan tâm ân cần 101
• Chia sẻ những lời khuyên 102
• Cân bằng cuộc sống bản thân 107
Chương 3 - Những người cần chĩa sẻ 111
• Hãy bắt đầu từ bản thân mình 112
• Chia sẻ với gia đình  121
• Chia sẻ với cộng đỏng  137
• Chia sẻ với các tổ chức phi lợi nhuận  154
• Chia sẻ với hành tinh của chúng ta  160
Chương 4 - Học cách chia sẻ  169
• Chia sẻ như thế nào?  170
• Chia sẻ khi nào?  177
• Chia sẻ cho nơi nào?  183
• Chia sẻ bao nhiêu?  190
Chương 5 - Biết từ bỏ  215
• Lời kết  220
Ghi chú thêm của các tác giả  223