Lời dâng
Tác giả: Rabindranath Tagore
Ký hiệu Tác giả: TA-R
Dịch giả: Đỗ Khánh Hoan
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0005939
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1972
Khổ sách: 20
Số trang: 116
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0005940
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1972
Khổ sách: 20
Số trang: 116
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có