101 câu hỏi Thánh Kinh
Nguyên tác: Responses to 101 questions on the Bible
Tác giả: Raymond E. Brown
Ký hiệu Tác giả: BR-R
Dịch giả: Giuse An Hòa, OP
DDC: 220.071 - Kinh thánh - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0000217
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 214
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có