Comment lire la Bible aujourd'hui?
Tác giả: Daniel Foucher
Ký hiệu Tác giả: FO-D
DDC: 220.071 - Kinh thánh - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0007155
Nhà Xuất bản: Éditions de Montligeon
Năm Xuất bản: 1986
Khổ sách: 21
Số trang: 243
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có