Jésus, Christ et Seigneur des premiers chrétiens
Phụ đề: Une christologie exégétique
Tác giả: Charles Perrot
Ký hiệu Tác giả: CH-P
DDC: 220.071 - Kinh thánh - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0007566
Nhà Xuất bản: Desclée
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 24
Số trang: 318
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có