Người nữ ôm mặt trời
Phụ đề: 40 bài suy niệm các lễ về Đức Mẹ
Tác giả: TGM. Ngô Quang Kiệt
Ký hiệu Tác giả: NG-K
DDC: 242.5 - Lời cầu nguyện, suy gẫm dựa trên Kinh thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008321
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 160
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
1.      Thế giới mới, con người mới 5
2.      Bình an dưới thế 9
3.     Nhân loại mới 13
4.      Niềm hi vọng mới 17
5.      Họ hết rượu rồi 20
6.      Xin vâng  23
7.      Mừng vui lên  28
8.      Nhờ mẹ đến với Chúa 32
9.      Dòng dõi được chúc phúc 36
10.   Phúc cho ai nghe và giữ lười Chúa 39
11.   Lắng nghe và tuân giữ lời Chúa 43
12.   Mầu nhiệm thánh giá trong sứ điêp Fatima 47
13.   Thăm viếng  51
14.   Niềm vui gặp gỡ 54
15.   Niêm vui tin mừng 58
16.   Diệu cảm thiêng liêng 62
17.   Đức Mẹ rất đáng yêu mến 66
18.   Theotokos 71
19.   Trái tim vẹn sạch  76
20.   Hai trái tim một nhịp đập 79
21.   Mở rộng tâm hồn 82
22.   Huyền nhiệm hiệp thông 85
23.   Em thật có phúc  89
24.   Bài ca của người nghèo  93
25.   Cuộc chiến đấu quyết liệt 97
26.   Cuộc chiến thắng của Đức Mẹ 102
27.   Công trình của tình yêu Thiên Chúa 106
28.   Tin  110
29.   Người ôm mặt trời 113
30.   Mẹ 117
31.   Tấm lòng Mẹ 120
32.   Đứng bên thánh giá  125
33.   Trái tim Mẹ sẽ thắng 128
34.   Lần hạt 132
35.   Mở lòng  136
36.   Này tôi là tôi tớ của Chúa  140
37.   Này con là tôi tớ của Mẹ 144
38.   Thinh lặng dâng hiến  148
39.   Hãy mừng rỡ hân hoan  152
40.   Sinh năm đẻ bảy  157