Một con tim biết lắng nghe
Nguyên tác: Un cœur qui écoute
Tác giả: Sr. Jeanne d'Arc, OP
Ký hiệu Tác giả: AR-J
Dịch giả: Nhóm Sept - Fons
DDC: 248.3 - Thờ phượng, suy niệm và cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008325
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 19
Số trang: 131
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Lời nói đầu 5
1. Lạy Chúa, xin cho con một biết lắng nghe 7
2. Cầu nguyện và thời gian 25
3. Một nơi để cầu nguyện 39
4. Cầu nguyện trong xe điện ngầm 47
5. Học buông bỏ mọi sự 55
6. Sống với Chúa 59
7. Nối mạch với dòng điện 65
8. "Hy tế ngợi khen" 71
9. Cầu nguyện xin ơn 83
10. Cầu nguyện và phụng vụ 93
11. Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ 101
12. Êlia và chúng ta 113
13. Đức Maria, Mẹ của sự thinh lặng

127