Thánh hiến và thánh hiến qua các lời khuyên Phúc Âm
Phụ đề: Khóa Hội thảo Quốc tế Đại học Giáo hoàng Antonio
Nguyên tác: Consecratio et Consecratio per Evangelicia Consilia
Tác giả: A. George
Ký hiệu Tác giả: GE-A
DDC: 256.2 - Đời sống Thánh hiến - các lời khấn
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008335
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 321
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có