Một người cha giữ lời hứa
Phụ đề: Tình yêu giao ước của Thiên Chúa trong kinh Thánh
Nguyên tác: A father who keeps his promises
Tác giả: Scott Hahn, Ph.D
Ký hiệu Tác giả: HA-S
Dịch giả: Cao Viết Tuấn
DDC: 220.071 - Kinh thánh - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0001250
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 357
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0001251
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 357
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
1. Mối tương quan bằng Giao Ước 9
2. Giao Ước tạo dựng và Đền Thờ Vũ Trụ 41
3. Sự tố cáo A-đam 67
4. Hình thành nên một dân mới hay việc xuống tàu 93
5. Bạn hiểu Đức Tin Như Thế nào? 113
6. Đứa lớn sẽ làm tôi đứa bé 135
7. Hãy để dân ta đi 153
8. Đối phó với việc thờ bê vàng của dân Ít-ra-en 175
9. Những kẻ tái phạm đáng thương 203
10. Hôm Nay các ngươi hãy chọn đấng các ngươi tôn thờ 229
11. "Người đó là vua" 251
12. "Mọi sự đã hoàn tất" 275
13. Tân nương đến 299
Chú thích 321