Sự phân định thiêng liêng
Phụ đề: Nghệ thuật và thực hành. Cỏ lùng và lúa tốt
Tác giả: Thomas Green, SJ
Ký hiệu Tác giả: GR-T
DDC: 253.5 - Tư vấn mục vụ và hướng dẫn đời sống tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0002005
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1991
Khổ sách: 21
Số trang: 325
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004155
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1991
Khổ sách: 21
Số trang: 325
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008372
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1991
Khổ sách: 21
Số trang: 325
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Dẫn nhập: Điểm gặp gỡ của cầu nguyện và hoạt động 3
I. Chuẩn bị đất 15
1. Những bước Kinh Thánh đầu tiên: ngôn sứ giả và ngôn sứ thật 17
2. một sự phân đinh 41
3. Bầu khí sự phân định đối với chúng ta 75
II. Gieo giống tốt 109
4. Ba hồi để lựa chọn một cách đúng đắn 111
5. Chiến lược của Thiên Chúa và của kẻ thù 133
6. Những người mới bắt đầu và nỗi phiền muộn 158
III. Một mùa gặt trong đó lúa tốt san sát với cỏ lùng 189
7. Sự trung thành và niềm an ủi 191
8. Giá trị của cỏ lùng 221
9. Lùa tốt sinh hòa quả 250
Phần Kết: Sự phân định của cộng đoàn 277
Phần phụ lục: Đáp án các bài thực hành 297