Trên đỉnh cao thập giá
Tác giả: ĐHY. Fulton Sheen
Ký hiệu tác giả: SH-F
DDC: 232.963 5 - Bảy lời cuối cùng của Đức Giêsu trên Thập giá
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0002635
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 390
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0003264
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 389
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008485
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 389
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề 7
PHẦN THỨ NHẤT: BẢY LỜI SAU CÙNG CỦA CHÚA KITÔ 17
Lời thứ nhất: “Lạy Cha! Xin tha thứ” 13
Lời thứ hai: “Hôm nay con sẽ được ở trên thiên đàng cùng Ta” 17
Lời thứ ba: “Thưa Bà đây là con Bà” 23
Lời thứ tư: “Chúa ơi! Chúa ơi! Sao Chúa bỏ con” 27
Lời thứ năm: “Khát” 33
Lời thứ sáu: “Mọi sự đã hoàn tất” 39
Lời thứ bảy: “Lạy Cha! Con phó thác linh hồn trong tay Cha” 45
PHẦN THỨ HAI: BẢY LỜI CỦA CHÚA GIÊSU ĐỐI CHIẾU VỚI BẢY LỜI CỦA ĐỨC MẸ 51
Lời thứ nhất: “Tôi không biết” (Lc 1,34). Giá trị của sự bất tri 54
Lời thứ hai: “Xin vâng” (Lc 1,38). Bí thuật nên thánh 65
Lời thứ ba: “Maria chào bà Isave” (Lc 1,30). Tình huynh đệ Kitô giáo 75
Lời thứ tư: “Tâm hồn tôi ca ngợi Chúa” (Lc 1,46). Tin tưởng chiến thắng 85
Lời thứ năm: “Cha con và Mẹ khổ cực đi tìm con” 97
Lời thứ sáu: “Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19,30) 107
Lời thứ bảy: “Lạy Cha! Con phó thác linh hồn Con trong tay Cha” (Lc 23,46). Mục tiêu đời sống 117
PHẦN THỨ BA: NHÂN VẬT TRONG CUỘC TỬ NẠN 125
Đoạn 1: Phêrô 127
Đoạn 2: Giuđa 141
Đoạn 3: Philatô 151
Đoạn 4: Hêrôđê 164
Đoạn 5: Claudia và Hêrôđiat 181
Đoạn 4: Baraba và hai người đạo chích 193
Đoạn 5: Thương tích của Chúa Kitô 205
PHẦN THỨ BỐN: BẢY LỜI TÍN THƯ TỪ THẬP GIÁ 214
Lời thứ nhất: Gửi cho hạng người theo chủ nghĩa nhân bản thế tục 215
Lời thứ hai: Gửi cho người tội lỗi 225
Lời thứ ba: Gửi cho những người ích kỷ 235
Lời thứ tư: Gửi cho hạng người trí thức 249
Lời thứ năm: Gửi cho hạng người thời đại 263
Lời thứ sáu: Gửi cho hạng người ham mê gợi cảm 277
Lời thứ bảy: Gửi cho những nhà tư tưởng 287
PHẦN THỨ NĂM: CHIẾN THẮNG TỘI LỖI 295
Lời thứ nhất: Chiến thắng tội oán giận 297
Lời thứ hai: Chiến thắng tội ghen tỵ 307
Lời thứ tư: Chiến thắng tội kiêu ngạo 331
Lời thứ năm: Chiến thắng tội mê ăn uống 343
Lời thứ sáu: Chiến thắng tội lười biếng 357
Lời thứ bảy: Chiến thắng tội hà tiện 371