Chúa Thánh Thần Đấng thánh hóa linh hồn qua bảy ơn thánh
Tác giả: Ernest Manise, CSsR
Ký hiệu tác giả: MA-E
Dịch giả: Nguyễn Thị Chung
DDC: 231.3 - Đức Chúa Thánh Thần
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0002795
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 419
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0002796
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 419
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0007104
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 419
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008490
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 419
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 3
Lời tựa 4
PHẦN MỘT: CHÚA THÁNH THẦN VÀ NHỮNG ƠN TỔNG QUÁT CỦA NGƯỜI 7
Chúa Thánh Thần Đấng thánh hóa các linh hồn 9
I. Sự cần thiết phải có một lòng sùng kính thật sự đối với Chúa Thánh Thần 12
II. Những công trình tuyệt diệu mà Chúa Thánh Thần muốn thực hiện trong chúng ta 22
III. Những bổn phận của chúng ta đối với Chúa Thánh Thần 31
Những ân ban của Chúa Thánh Thần, dụng cụ của việc thánh hóa 43
I. Bản chất và sự ưu tú của những ân ban của Chúa Thánh Thần 45
II. Chúng ta cần có những ân ban của Chúa Thánh Thần 57
III. Nhiệm vụ chúng ta đối với các ơn của Chúa Thánh Thần 65
PHẦN HAI: NHỮNG ÂN BAN ĐẶC BIỆT CỦA CHÚA THÁNH THẦN 69
Ơn kính sợ Thiên Chúa, ơn thứ nhất của Chúa Thánh Thần 71
I. Bản chất và sự cần thiết của ơn kính sợ 73
II. Hoa trái quý giá của ơn kính sợ 91
III. Những phương thế để đạt tới ơn kính sợ 96
Ơn đạo đức 101
I. Bản chất của ơn đạo đức 102
II. Hiệu năng chính yếu của ơn đạo đức 108
III. Hiệu năng phụ của ơn đạo đức 124
Ơn hiểu biết 145
I. Bản chất của ơn hiểu biết 145
II. Những hiệu năng của ơn hiểu biết 152
III. Phương cách đế đạt tới ơn hiểu biết 165
Ơn sức mạnh 177
I. Tính chất của ơn sức mạnh 179
II. Sự cần thiết phải có ơn sức mạnh 182
III. Những hiệu lực kỳ diệu của ơn sức mạnh 189
Ơn lo liệu 215
I. Bản chất của ơn lo liệu 217
II. Sự cần thiết của ơn lo liệu 222
III. Những trường hợp rất cần đến ơn lo liệu 225
IV. Những hiệu năng của ơn lo liệu 233
V. Những phương pháp để đạt tới hay để phát triển ơn lo liệu 242
Ơn thông hiểu 255
I. Bản chất của ơn thông hiểu 258
II. Những hiệu năng của ơn thông hiểu 261
III. Phương thế để lôi cuốn hay gia tăng ơn thông hiểu 274
Ơn khôn ngoan 283
I. Bản chất của ơn khôn ngoan 285
II. Những hiệu năng của ơn khôn ngoan 289
III. Phương thế để đạt được và gia tăng ơn khôn ngoan 310
PHẦN BA: NHỮNG ƠN CHÚA THÁNH THẦN TRONG ĐỨC TRINH NỮ MARIA 327
I. Chúa Thánh Thần đã hoàn toàn chiếm hữu linh hồn Mẹ Maria 330
II. Đức Maria đã hợp tác rất tuyệt hảo với hoạt động của CTT nơi Mẹ 339
Mẹ đã sống các ơn ấy cách trọn hảo 348
Các kinh Chúa Thánh Thần 393
Tuần chín ngày kính Chúa Thánh Thần 395
Những kinh khác cầu xin Chúa Thánh Thần 411