Giáo hội Công giáo bước vào thiên niên kỷ mới
Tác giả: Lm. Hồng Phúc, CSsR
Ký hiệu tác giả: HO-P
DDC: 275.97 - Giáo hội Công giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0004389
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 224
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích