Suy niệm mỗi ngày - 1996
Nguyên tác: Calendrier Saint - Paul 96
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 242.5 - Lời cầu nguyện, suy gẫm dựa trên Kinh thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm 1996
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0000697
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 380
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích