Phúc âm dẫn giải
Tác giả: Gm. Giuse Phạm Ngọc Chi
Ký hiệu Tác giả: PH-C
DDC: 220.071 - Kinh thánh - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0000070
Nhà Xuất bản: Quy Nhơn
Năm Xuất bản: 1959
Khổ sách: 24
Số trang: 590
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có