Mầu nhiệm Lời Chúa
Nguyên tác: The Mystery of God's Word
Tác giả: Lm. Raniero Cantalamessa
Ký hiệu Tác giả: CA-R
Dịch giả: Matthias M. Ngọc Đính, CMC
DDC: 220.071 - Kinh thánh - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0000827
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 161
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0000828
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 161
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0007299
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 161
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Lời cảm tạ  9
Chương I: “Chúa Giê-su bắt đầu rao giảng”
Mầu nhiệm lời Chúa trong lịch sử cứu độ 11
1. Việc rao giảng trong đời sống Chúa Giê-su 13
2. Lời Chúa Ki-tô và lời các ngôn sứ 16
3. Biến-cố-Lời-Chúa và Bí-tích-Lời-Chúa 21
Chương II: "Hãy đi và rao giảng Tin mừng”
Lời Chúa trong Giáo hội 31
1. Giáo hội được mang bởi Lời Chúa 32
2. Giáo hội đỡ mang Lời Chúa 35
3. Các tôi tớ của Lời Chúa 39
4. “Lời Chúa không bị xiềng xích!” 43
Chương III: “Khi tôi gặp được Lời Ngài...”
Lời Chúa trong đời sống người rao giảng 49
1. Lời Chúa vang lên từ trong tĩnh lặng 50
2. Quyển sách vừa ngọt vừa đắng 53
3. “Chính bạn là người ấy!” 56
4. Những người thông phần cuộc khổ nạn 60
Chương IV: "Chúng tôi rao giảng Đức Ki-tô Giê-su là Chúa”
Nội dung việc rao giảng Ki-tô giáo 64
1. “Phục sinh từ trong kẻ chết” 67
2. Anh hùng và thi nhân: Mẫu gương thánh Phao-lô tông đồ 70
3. “Chúng tôi muốn được gặp Đức Giê-su” 74
Chương V: “Vì mọi lời hư từ...”
Lời Chúa và lời chúng ta 78
1. Những ai là tiên tri giả 82
2. “Chúa Giê-su không đến kể truyện Thần thoại” 85
3. Rao giảng bằng lời Chúa 89
Chương VI: "Các con sẽ lãnh nhận sức mạnh từ Chúa Thánh Thần"
Chúa Thánh Thần và công cuộc rao giảng Lời Chúa 93
1. “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi” 95
2. Sự im lặng của Chúa Thánh Thần 100
3. Một lễ hiện xuống mới 104
4. Các phương thế: Vâng phục, cầu nguyện, cộng đoàn 107
Chương VII: “Đón nhận Lời Chúa" '
Lời Chúa trong đời sống người tín hữu 114
1. Lộ trình đời sống Ki-tô hữu theo Lời Chúa 118
2. Lắng nghe Lời Chúa 121
3. Chiêm nghiệm Lời Chúa 123
4. Thực hành Lời Chúa 129
Chương VIII: “Văn tự thì giết chết, Thần Khí mới tác sinh”
Chú giải Thánh kinh theo nghĩa tinh thần 136
1. Thánh kinh được Thiên Chúa linh hứng 136
2. “Văn tự thì giết chết”: Lạc thuyết Ê-bi-ô-nít về Thánh Kinh 142
3. “Thần Khí mới tác sinh” 149
4. Những điều Chúa Thánh Thần nói với Giáo hội 154
5. Chua Thánh Thần thổi hơi từ bốn ngọn gió 158