Thiên Chúa của lòng thương xót
Tác giả: Jonathe Nắng Tím
Ký hiệu tác giả: NA-T
DDC: 231.4 - Thuộc tính của Thiên Chúa (toàn năng, toàn trí, tình yêu...)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0006827
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 154
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008477
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 154
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 5
Chương I: Thiên Chúa là Thiên Chúa xót thương 9
Chương II: Tin mừng “Lòng Thương xót” 27
Chương III: Đức Giêsu, khuôn mặt của Lòng thương xót 61
Chương IV: Đối tượng của Lòng thương xót 73
Chương V: Giáo hội: Bí tích của Lòng thương xót 87
Chương VI: Thánh lễ = Lòng thương xót được cử hành 115
Chương VII: Thế giới cần Lòng Chúa thương xót 123
Thay lời kết: Đức Maira trong nhiệm cuộc của Lòng thương xót 147