Ngài đã dựng nên họ là nam hay nữ
Phụ đề: Giáo lý về tình yêu hay thần học về thân xác
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
Dịch giả: Gm. Louis Nguyễn Anh Tuấn
DDC: 233.5 - Con người theo hình ảnh của Thiên Chúa
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0001032
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 387
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích