Tân Phúc âm hóa bản thân tu sĩ và cộng đoàn
Tác giả: Lm. Micae Phaolô Trần Minh Huy. PSS
Ký hiệu tác giả: TR-H
DDC: 256.62 - Thường huấn
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0007523
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 224
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008074
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 224
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008075
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 224
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần Một  
TÂN PHỦC ÂM HÓA BẢN THÂN TU SĨ  
A. MÔI TRƯỜNG SÓNG CỦA ỨNG SINH LINH MỤC TRƯỚC KHI ĐƯỢC TIẾP NHẬN VÀ ĐÀO TẠO   
I. Kết Quả Của Một Cuộc Điều Tra  9
1. Càng lên cao, người trẻ càng... “hư”  9
2. Phong cách sống đạo đức  10
3. Một số các nguyên nhân   10
II. Nhận Định của HĐGM Việt Nam 12
III. Chỉ dẫn của Tòa Thánh  12
IV. Suy tư và nỗ lực cải tiến của các nhà đào tạo  12
B. TIẾN TRÌNH ƠN GỌI NĂM BƯỚC  20
1. Bước thứ nhất: Ơn gọi 22
2. Bước thứ hai: Lời đáp trả của mỗi người 28
3. Bướ thứ ba: Cam kết theo bước Chúa Kitô toàn thể 39
4.  Bước thứ tư: Biến đổi và điều chỉnh cuộc sống dần dần 45
5.  Bước thứ năm: Kiên trì chu toàn bổn phận đấng bậc 56
C. LINH MỤC TỰ NGUYỆN SỐNG LUẬT Độc THÂN  64
D. TÌNH BẠN KHÁC PHÁI CỦA LINH MỤC  71
I. Đặt vấn đề 71
II. Linh mục tương quan với người nữ 73
1. Với người nữ nói chung: Trợ Lực hay là vấn Đề?  73
2. Tương quan với nữ tu: khôn ngoan và tỉnh thức.  74
3. Tương quan với bạn khác phái đời thường  79
4. Những con đường tương quan tốt 85
E. KHỦNG HOẢNG LẠM DỤNG TÌNH DỤC VÀ CÁC BIỆN PHÁP CỦA GIÁO HỘI VÀ THẾ GIỚI 91
Phần Hai  
TÂN PHÚC ÂM HÓA CỘNG ĐOÀN, YẾU TỐ SỐNG CÒN CỦA TU SĨ  
I. Bản chất của cộng đoàn 106
II. Cộng đoàn giả danh và cộng đoàn đích thực 109
III. Cộng đoàn truyền thông chân thành và không sợ hãi 112
IV. Cộngđoàn và các ân ban tài năng 116
1. Nhận định  116
2. Các đặc điểm của ân ban tài năng 117
3. Các loại ân bài tài năng  121
4. Những trở ngại trong việc nhận biết và phát triển các ân ban tài năng 124
a. Đức khiêm nhường đặt không đúng chỗ.  124
b. Coi ân ban tài năng của mình là bình thnờng  125
c. Coi ân ban tài năng là phổ quát  125
d. Ghen ghét các ân ban tài năng của ké khác  125
e. Những nỗi sợ hãi  126
5. Các ân ban tài năng giúp sống tốt đời sống cộng đoàn  126
a. Ân ban tài năng lắng nghe  126
b. Ân ban tài năng ăn nói  127
c. Ẩn ban tài năng nhạy cảm  128
d. Ân ban tài năng kiên trì  129
e. Ân ban tài năng khẳng định mình là ai  129
f. Ân ban tin rằng mình được yêu thương  130
g. Ân ban tài năng hài hước  131
V. CÁC XUNG ĐỘT CỘNG ĐOÀN VÀ CÁCH GIẢI QUYÉT   134
1. Cộng đoàn là nơi có thể có các xung đột  134
2. Cộng đoàn giải quyết tốt các xung đột  136
3. Cộng đoàn có khó khăn với các xung đột  136
4. Mấu chốt của vấn đề  137
5. Một số xung đột điển hình trong cộng đoàn tu  137
VI. CỘNG ĐOÀN CẢM THÔNG  139
1. Mời gọi cảm thông  139
2. Cảm thông và Công bằng  140
3. Trọng tâm của đời sống cộng đoàn  142
4. Lòng cảm thông và lầm lỗi của tha nhân  143
5. Cộng đoàn và đường lối cảm thông  145
6. Công bằng bên trong cộng đoàn cảm thông  147
VII. CỘNG ĐOÀN HIỆP THÔNG  149
1. Nhận định chung  149
2. Tình trạng phân mảnh  150
3. Kinh nghiệm tìm kiểm hiệp thông  151
4. Khao khát hiệp thông là rất người  152
5. Hiệp thông với Chúa  153
VIII. CỘNG ĐOÀN YÊU THƯƠNG  155
1. Bài học từ đàn ngỗng trời  155
2. Mười điều răn của đời sống cộng đoàn  157
3. Tâm sự của Cha Mẹ với con cái 160
4. Mười ước nguyện của con cái đối với Cha Mẹ  163
IX. VƯỢT LÊN KHỦNG HOẢNG VÀ TÁI ĐỊNH HƯỚNG TÌNH HUYNH ĐỆ CỘNG ĐOÀN 166
1. Khủng hoảng tình huynh đệ cộng đoàn 166
2. Tái định hướng đời sống cộng đoàn trong viễn ảnh Chỉ Bảo Huynh Đệ Đích Thực  170
X. TÁI ĐỊNH HƯỚNG ĐỜI TU BẰNG VIỆC TÌM CHÚA HƠN LÀ CÔNG VIỆC CỦA CHÚA  175
1. Hệ quả của việc chỉ tìm công việc của Chúa  175
2. Tính ưu tiên của việc tìm kiếm chính Chúa  176
3. Điều hợp giữa chính Chúa và công việc của Chúa  178
Phần Ba  
A. DI SẢN TRỐI LẠI CHO CON VỮNG NGHIỆP  182
1. Cử Hành và Sống Bí tích Thánh Thể  183
2. Buông mình theo Chúa Thánh Thần  187
3. Sống dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria   193
4. Con đường Thập giá 196
B. LIỆU CHÚNG TA SẼ TÍN TRUNG CHO ĐẾN TRỌN ĐỜI ĐƯỢC KHÔNG?  202
1. Trung tín với Chúa  207
2. Trung tín với Dòng và Với Anh Em  208
3. Trung tín với Lời Khấn Vâng Phục  209
4. Trung tín với Lời Khấn Khó Nghèo  210
5. Trung tín với Lời Khẩn Khiết Tịnh  212
KẾT LUẬN  
KẾT LUẬN