Ơn gọi yêu thương - Một chương trình đào tạo độc thân khiết tịnh
Nguyên tác: How We Love - A Formation for the Celibate Life
Tác giả: John Mark Falkenhain, OSB
Ký hiệu tác giả: FA-J
DDC: 256.21 - Lời khấn khiết tịnh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008412
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 23
Số trang: 454
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái xiii
Lời giới thiệu của dịch giả xv
Lời tri ân của tác giả xvii
PHẦN I: MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO MỚI CHO ƠN GỌI ĐỘC THÂN KHIẾT TỊNH  
CHƯƠNG 1: Lời tựa 3
CHƯƠNG 2: Thiết lập mô hình đào tạo cho ơn gọi độc thân khiết tịnh  17
PHẨN II: NHỮNG ĐỘNG CƠ CHỌN LỰA ƠN GỌI ĐỘC THÂN KHIẾT TỊNH  
CHƯƠNG 3: Tìm hiểu những động cơ chọn lựa ơn gọi độc thân khiết tịnh 29
CHƯƠNG 4: Động cơ chọn lựa ơn gọi độc thân khiết tịnh: Những mục tiêu của chương trình đào tạo 42
PHẦN III: KHÍA CẠNH THẦN HỌC CỦA ƠN GỌI ĐỘC THÂN KHIẾT TỊNH  
CHƯƠNG 5: Ý nghĩa thần học của ơn gọi độc thân khiết tịnh 59
CHƯƠNG 6: Suy tư thần học 87
PHẦN IV: CĂN TÍNH TÍNH DỤC VÀ S HOÀ HỢP TÍNH DỤC  
CHƯƠNG 7: Căn tính tính dục: Chúng ta là ai khi là một hữu thể có tính dục? 121
CHƯƠNG 8: Sự hòa hợp tính dục (Sexual Integration) 154
PHẦN V: KỸ NĂNG DÀNH CHO ĐỜI SỐNG ĐỘC THÂN KHIẾT TỊNH  
CHƯƠNG 9: Thông hiểu cảm xúc là trưởng thành tình cảm 185
CHUƠNG 10: Cộng đoàn: Nguồn của sự nâng đỡ và lãnh nhận trách nhiệm  
CHƯƠNG 11: Thiết lập và duy trì ranh giới hiệu quả 231
CHƯƠNG 12: Đối phó với những lôi cuốn tình cảm và tình dục 251
CHƯƠNG 13: Sự cô tịch 269
PHẦN VI: DÀNH CHO CÁC NHÀ ĐÀO TẠO  
CHƯƠNG 14: Kết hợp lại với nhau: Tiếp nối việc xây dựng một chương trình đào tạo đời sống độc thân khiết tịnh 287
CHƯƠNG 15: Đào tạo trường kỳ 303
Thư mục