Hướng dẫn đọc Kinh Thánh theo phương pháp phê bình lịch sử
Tác giả: Lm. Lê Phú Hải, OMI
Ký hiệu tác giả: LE-H
DDC: 220.6 - Kinh Thánh - Giải thích và phê bình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008415
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 241
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Nhập đề 9
Văn kiện ủy Ban Kinh Thánh Giáo Hoàng về tiếp cận chú giải Kinh Thánh 12
Vài mốc chính về tiến trình khai triển các phương pháp phê bình lịch sử 15
A. Các phương pháp phê bình lịch sử thực sự bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ thứ XVIII 15
B.  Bước sang thế kỷ thứ XIX 18
C. Định nghĩa phương pháp và những tiếp cận chú giải Kinh Thánh 27
Các phương pháp phê bình lịch sử 29
Giai đoạn 1: ẤN ĐỊNH PHẠM VI BẢN VĂN 32
Trình bày Phương pháp 32
Giai đoạn 2: PHÊ BÌNH BẢN VĂN 38
Trình bày phương pháp 38
Qui luật và những sai lầm 42
Giai đoạn 3: PHÂN TÍCH VĂN CHƯƠNG 54
Trình bày Phương pháp 54
A. Phân tích ngữ âm 56
B. Phân tích tu từ 58
C. Phân tích văn phong và cú pháp 71
D. Phân tích liên quan cấu trúc 74
E. Liên quan đến ngữ cảnh 87
Giai đoạn 4: HÌNH THỨC VĂN CHƯƠNG 92
Trình bày Phương pháp 92
Đi tìm thể loại văn chương 96
Những thể loại văn chương trong Cựu ước 101
Nhừng thể loại văn chương trong Tân ước 109
Thể văn báo tin việc sinh hạ 118
Thể văn ơn kêu gọi 119
Giai đoạn 5: PHÊ BÌNH NGUỒN GỐC 124
Trình bày Phương pháp 124
Phê bình nguồn gốc 124
Phương pháp phê bình nguồn gốc theo Tân ước 136
1. Chuyển hệ từ mẫu nguyên thủy hay mẫu chung 138
1a. Giả thuyết Tin mừng nguyên thủy 138
1b. Những mẫu đoạn 139
1c. Truyền thống truyền khẩu 140
2. Mẫu phả hệ 141
2a. Thuyết Tin mừng Mátthêu có trước 142
2b. Thuyết Tin mừng Máccô có trước 143
3. Những mẫu hỗn hợp 143
3a. Thuyết hai nguồn văn 143
3b. Nguồn Q 143
3c. Tin mừng Mátthêu-Aram 147
3d. Thuyết nhiều tài liệu tiền-Nhất lãm 148
Giai đoạn 6: MÔI TRƯỜNG KHAI SINH BẢN VĂN 170
Trình bày Phương pháp 170
Kinh tuyên xưng đức tin "credo" của thánh Phaolô 173
Giai đoạn 7: PHÊ BÌNH BIÊN SOẠN 177
Trình bày Phương pháp 177
Phê bình biên soạn theo văn bản Tân ước 182
Giai đoạn 8: ĐỌC LẠI VĂN BẢN 192
Trình bày phương pháp 192
Kết luận 199
Thuật ngữ chuyên môn Phương pháp Phê bình Lịch sử 203
Những thuật ngữ chuyên môn Anh ngữ và Đức ngữ 225
Hướng dẫn đọc Kinh Thánh theo Phương pháp Phê Bình Lịch Sử được biên soạn theo 237