Trái tim hiền phụ
Phụ đề: 33 bài suy niệm về Thánh Giuse
Tác giả: Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 232.932 - Thánh Giuse
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008422
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008423
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Thánh Giuse trái tim hiền phụ 7
2. Thánh Giuse người làm nhà 25
3. Thánh Giuse sứ điệp thời covid -19 29
4. Thánh Giuse tái thiết gia đình 34
5. Thánh Giuse thinh lặng 44
6. Thánh Giuse ngủ 48
7. Thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh 52
8. Thánh Giuse quản gia trung tín và khôn ngoan 68
9. Thánh Giuse người đi trogn đêm đen 75
10. Thánh Giuse người bảo vệ 79
11. Thánh Giuse mẫu gương thời đại 82
12. Thánh Giuse những nét đẹp cao quý 85
13. Thánh Giuse trong gia đình 89
14. Thánh Giuse cộng tác với Thiên Chúa 98
15. Thánh Giuse những nẻo đường kỳ diệu 101
16. Thánh Giuse nét đẹp thầm lặng 104
17. Thánh Giuse Người công chính 107
18. Thánh Giuse mẫu gương các gia trưởng 110
19. Thánh Giuse người ước mơ 122
20. Thánh Giuse sống lời Chúa 129
21. Thánh Giuse hóa giải nghịch lý 132
22. Thánh Giuse đón nhận lòng thương xót 136
23. Thánh Giuse ngôi nhà đào tạo 140
24. Thánh Giuse sống đức tin 144
25. Thánh Giuse truyền giáo 148
26. Thánh Giuse trả lại cho Thiên Chúa 152
27. Thánh Giuse bỏa vệ công trình của Thiên Chúa 157
28. Thánh Giuse lao động cứu độ 161
29. Thánh Giuse  trườn học lý tưởng 164
30. Thánh Giuse về mái nhà xưa 168
Phụ luc
Ba vị Giáo Hoàng nói về thánh Giuse
I. Thánh Giuse giao ước tình phụ tử 174
II. Thánh Giuse người ứng trực 179
III. Thánh Giuse bảo vệ vũ trụ và con người 186