Bí tích Hòa giải
Phụ đề: Những tài liệu hỗ trợ cho cha giải tội
Tác giả:
DDC: 234.166 - Bí tích Hòa giải
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008495
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 387
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP  
Chương I: NHÂN ĐỨC CỦA CHA GIẢI TỘI 13
I. Cần một động lực kiên vững 14
II.Những chân lý truyền cảm 15
III. Con người lịch thiệp 18
IV. Sự trợ lực 23
Chương II: KIẾN THỨC CỦA CHA GIẢI TỘI 24
I. Thần học luân lý và giáo luật 24
II. Thần học tu đức 26
III. Bảo tồn kiến thức 27
IV. Kiến thức về những lĩnh vực khác 29
Chương III: SỰ KHÔN NGOAN CỦA CHA GIẢI TỘI 31
I. Ý nghĩa của đức khôn ngoan 32
II. Lương tâm sai lầm 33
III.Lòng ngay 36
Chương IV: LÒNG TRUNG NGHĨA 40
Chương V: MỘT SỐ ĐIỀU ĐỪNG NÊN LÀM 46
Chương VI: BÍ MẬT TÒA GIẢI TỘI 54
I. Những quy luật 55
II. Vài ví dụ 57
III. Tham vấn 62
IV. Thuyết giảng 64
V.  Một số vấn đề đặc biệt 65
Chương VII: CHA GIẢI TỘI NHƯ THẨM PHÁN 67
I.  Bốn bổn phận 67
II. Sự chuẩn bị 69
III. Lời xá giải 71
Chương VIII: CHẤT LIỆU ĐÀY ĐỦ 74
I. Việc xưng tội do lòng đạo đức 75
II. Áp dụng thực tế 77
Chương IX: VIỆC XƯNG THÚ TOÀN VẸN 79
I. Sự toàn vẹn chất thể 80
II.  Những câu hỏi dành cho việc xưng thú chung 82
III. Những người theo Tin Lành trở lại Công giáo 84
IV. Những trường hợp miễn chuẩn xưng thú toàn vẹn 84
Chương X: NHỮNG VIỆC ĐỀN TỘI 86
I. Luật Giáo hội 87
II.  Những lý do giảm nhẹ 89
III. Kết luận thực tễn 91
Chương XI: NHỮNG DỊP TỘI 93
I. Dịp tội là gì? 93
II. Dịp gần hoặc xa 95
III. Bất khả kháng hay tự ý 96
IV. Ví dụ 99
Chương XII: NHỮNG THÓI QUEN VÀ TÁI PHẠM 102
I. Động lực 103
II. Điều này làm được 105
III. Đẩy xa những dịp tội 107
IV. Khổ chế 108
V. Cầu nguyện và các Bí tích 109
VI. Cần đức kiên nhẫn 110
VII. Người tái phạm 111
THAY LỜI KẾT 113