Thần khúc: Thiên đàng
Tác giả: Dante Alighieri
Ký hiệu tác giả: AL-D
Dịch giả: Đình Chẩn
DDC: 850 - Văn học tiếng Ý và ngôn ngữ khác có liên quan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008570
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 24
Số trang: 479
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu thẩn khúc thiên đàng qua bản chấp bút của đình chẩn (Lm. Cao Gia An, S.J) 5
Đôi lời của người biên dịch 16
Đôi nét thân thế và sự nghiệp thi hào Dante 23
Cấu trúc - nội Thần khúc 29
Chìa khoá để hiểu Thần khúc 39
Lời tựa Thần khúc thiên đàng 46
Thiên khúc I: Bay lên tới thiên đàng 54
Thiên khúc II: Chạm nguyệt cầu 64
Thiên khúc III: Bóng nguyệt diệu thiêng 73
Thiên khúc IV: Tự do & trách nhiệm 81
Thiên khúc V: Ơn tự do 90
Thiên khúc VI: Hoàng đế công chính 100
Thiên khúc VII: Thủy tinh cầu 109
Thiên khúc VIII: Thần vệ nữ 118
Thiên khúc IX: Nhớ một thuở ba chìm bảy nổi 128
Thiên khúc X: Thiên cầu thái dương 140
Thiên khúc XI: Mặt trời phương đông 152
Thiên khúc XII: Thánh đa minh 163
Thiên khúc XIII: Thiên cầu thái dương 174
Thiên khúc XIV: Thiên cẩu thái dương 186
Thiên khúc XV: Vang bóng một thời 196
Thiên khúc XVI: Dòng máu qụí tộc 200
Thiên khúc XVII: Một góc riêng tư 217
Thiên khúc XVIII: Sao mộc - đại bàng 229
Thiên khúc XIX: Đại bàng công lý 240
Thiên khúc XX: Đại bàng tuyên sấm 252
Thiên khúc XXI: Cầu thang thánh 265
Thiên khúc XXII: Trên những vì sao 277
Thiên khúc XXIII: Nhịp bước khải hoàn 289
Thiên khúc XXIV: Ánh sáng đức tin 300
Thiên khúc XXV: Ánh sao hi vọng 314
Thiên khúc XXVI: Sao thiêng tình mến 324
Thiên khúc XXVII: Thiên cẩu pha lê 335
Thiên khúc XXVIII: Các đẳng thiên thần 347
Thiên khúc XXIX: Phẩm tiết thiên thần 357
Thiên khúc XXX: Bông hồng huyền bí 369
Thiên khúcXXXI: Cánh hổng diệu thiêng 381
Thiên khúc XXXII: Bông hổng huyền bí 395
Thiên khúc XXXIII: Thị kiến thần bí 409
Phụ lục  
Tông thư: Vẻ huy hoàng của ánh sáng vĩnh cửu (candor lucis aeternae) của Đức Thánh Cha Phanxicô dịp giỗ 700 năm thi hào Dante Alighieri 419
Cảm nhận vẻ đẹp ‘Thần khúc’ của Dante Alighieri qua bản dịch của Đình Chẩn 447
Thư mục tham khảo 477