Ngôn sứ Giôna
Nguyên tác: Jonas
Tác giả: Vincent Mora
Ký hiệu tác giả: MO-V
Dịch giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Diễm
DDC: 223.29 - Các ngôn sứ nhỏ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008584
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 137
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008585
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 137
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu cho bản dịch Việt ngữ 5
Bản văn Sách Ngôn sứ Giô-na 9
Chương 1: Ông Giô-na cưỡng lại sứ mạng ĐỨC CHÚA giao 9
Chương 2: Ông Giô-na được cứu thoát 10
Chương 3: Thành Ni-ni-vê sám hối và được tha thứ 12
Chương 4: Ông Giô-na bực mình. ĐỨC CHÚA trả lời 13
Giới thiệu 15
Dẫn nhập 17
Cấu trúc của Sách 18
Chúa và ông Giô-na đối mặt 20
Phương pháp nghiên cứu của chúng tôi 20
I. Phân tích Sách Ngôn sứ Giô-na 23
Một bộ phim được dàn dựng công phu 23
Một câu hỏi của Thiên Chúa về chính Chúa 25
Phần thứ nhất sách Ngôn sứ Giô-na 27
1. Ông Giô-na từ chối làm nhiệm vụ nơi dân ngoại (1,1-1,3) 27
2. Thiên Chúa và dân ngoại trong giông bão (1,4-16) 31
3. Thiên Chúa và ông Giô-na (2,1-11) 38
Phần thứ hai sách Ngôn sứ Giô-na 46
1. Ông Giô-na và Lời Thiên Chúa (3,1-3) 46
2. Thiên Chúa và dân ngoại (3,4-10) 47
3. Thiên Chúa và ông Giô-na (4,1-11) 57
II. Ý nghĩa sách Ngôn sứ Giô-na 69
1. Ông Giô-na là ai? 69
Một câu chuyện thần học 69
Ý nghĩa của tập sách 70
Câu hỏi của Thiên Chúa về chính Chúa 71
Một nhân vật biểu tượng 72
Sự phản ánh của một môi trường 73
Giu-đa thế kỷ V 75
Mẫu thuẫn của ông Giô-na 77
Ông Giô-na và cái chết 81
2.Thiên Chúa của ông Giô-na 83
Đức Chúa- Thiên Chúa (Yahve-Elohim) 83
Đức Chúa: Đấng sáng tạo và cứu chuộc 87
Thiên Chúa từ bi 90
3. Loan báo Thiên Chúa sắp đến 97
Lòng nhân từ và chủ nghĩa phổ quát 97
III. Thánh vịnh của ông Giô-na 101
Ẩn ngữ của Thánh vịnh trong sách  
Ngôn sứ Giô-na 101
IV. Tính Hài Hước và Thần Học 111
Một câu chuyện hấp dẫn 111
Để phục vụ một nền thần học 118
V. Giô-na trong Tân Ước 121
1. Dấu lạ ông Giô-na 121
A: Từ chối dấu lạ (Mc) hay dấu lạ ông Giô-na (Mt/Lc)? 122
B: Giải thích dấu lạ ông Giô-na 124
C: Chúa Giê-su là dấu lạ ông Giô-na 128
2. Con tàu ông Giô-na 130
3. Ý nghĩa của sách Ngôn sứ Giô-na và các Tin Mừng 132
Thái độ kỳ lạ của Chúa Giê-su 132
Thái độ kỳ lạ của Thiên Chúa 133