Sách công vụ tông đồ
Tác giả: Giuse Nguyễn Công Đoan. SJ
Ký hiệu tác giả: NG-Đ
DDC: 226.6 - Công vụ Tông đồ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008587
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 206
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 9
Dẫn nhập 11
Dẫn nhập của tác giả 21
Chúa Giê-su căn dặn môn đệ rồi được rước lên trời 27
Cầu nguyện trong khi chờ clợi 33
Bổ túc nhóm Mười Hai 37
Thánh Thần ngự xuống và cộng đoàn lớn lên 39
Đời sống của cộng đoàn tín hữu: Một nếp sống mới 45
Ông Phê-rô chữa một người què bẩm sinh  47
Ra trước Hội Đồng 51
Điều đó là điều nào? 54
Phản ứng của cộng đoàn 55
Tình trạng cộng đoàn 57
Các tông đồ gặp rắc rối vì làm nhiều dấu lạ 59
Vai trò của ông Phê-rô 61
Rắc rối to 65
Nghịch lý của Tin Mừng:  
Khủng hoảng bên trong và bách hại bên ngoài giúp canh tân và lan rộng 71
Cuộc bách hại mới 77
Diễn từ của ông Tê-pha-nô 81
Ông Tê-pha-nô bị bắt 87
GIAI ĐOẠN HAI 93
Khúc dạo đầu cho bước đi tới tận cùng thế giới 101
GIAI ĐOẠN BẢN LỀ CHUẨN BỊ MỘT TÁC VIÊN CHO GIAI ĐOẠN 3  105
Kẻ đi bắt bị bắt giữa đường để làm người rao giảng 107
Hội Thánh được bình an 113
Ông Phê-rô đi xuống phía biển và bước ngoặt mới 115
Một sĩ quan Rô-ma xin được đón nhận Tin Mừng 117
GIAI ĐOẠN BA 123
Hạ màn...  
Cuộc bách hại mới tại Giê-ru-sa-lem 125
Đến tận cùng thế giới 127
Hành trình rao giảng thứ nhất của ông Ba-na-ba và ông Sao-lô 129
Chặng đầu tiên 131
Chặng thứ hai:  
An-ti-ô-khi-a miền Pi-si-đi-a 133
Trở về nơi khởi đầu 138
Một cuộc khủng hoảng mới trong nội bộ 139
Hành trình rao giảng Tin Mừng mới 147
Thánh Thần đưa Tin Mừng vượt biển từ Á sang Âu Châu 151
Tại Thê-xa-lô-ni-ca, gặp khó khăn với người Do Thái  155
Ông Phao-lô rao giảng ở A-thê-na 157
Cô-rin-tô 161
Lên đường lần thứ ba 164
Một tác viên mới: A-pô-lô 165
Ê-phê -xô: Một trung tâm mới 167
Đường tới Rô-ma phải qua Giê-ru-sa-lem 169
Nhìn tổng quát 3 cuộc hành trình rao giảng Tin Mừng 179
Giê-ru-sa-lem 185
Âm mưu giết ông Phao-lô 191
Tổng trấn Phê-lích xử kiện vụ người Do Thái tố cáo ông Phao-lô 193
Lời kết 205