Giáo hội yêu dấu và bất trung của tôi
Tác giả: Lm. Ermes Ronchi
Ký hiệu tác giả: RO-E
Dịch giả: Lm. Agustino Nguyễn Văn Dụ
DDC: 262.001 7 - Canh tân Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008799
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 18
Số trang: 148
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giáo hội của tôi 5
Dẫn nhập 7
Lời nói đầu 11
Gìn giữ sự tự do và niềm hy vọng 17
PHẦN THỨ NHẤT  
Niềm vui vủa Tin mừng một dòng sông của niềm vui 21
Từ trọng tâm của Tin mừng 26
Giáo hội đi ra 31
Những thách đố của thế giới và thành đô 36
Một sự dịu dàng chiến đấu 41
Một dân loan báo Tin mừng 45
Bài giảng 49
Trên đường đi đến một trái tim hiệp nhất 53
Bác ái và công bằng vì phẩm giá con người 57
Thời gian lớn hơn không gian 61
Gieo trồng và chăm sóc trái đất 65
Một Tin mừng hiệp nhất 69
Những người rao giảng với Thần Khí Chúa 74
Hành động nhiệm mầu của Đấng Phục sinh của Thần khí Ngài 79
Niềm vui thiêng liêng được làm dân Chúa 83
Sức mạnh của sự chuyển cầu 88
Mẹ loan báo Tin mừng 93
Từ khởi sự đến bắt đầu 98
PHẦN THỨ HAI  
Nhân từ lòng thương xót 103
Kiên nhẫn làm lại từ đầu 108
Lòng thương xót dự phòng 112
Có ai kết án chị không? 117
Kyrie, Eleison 122
Lòng thương xót hay nghệ thuật sửa chữa 127
Sự lây lan của sự sống 131
Thương xót… cho đến cùng 136
Vẻ đẹp như lòng thương xót 141