Thánh vịnh diễn ca
Tác giả: Biển Đức Đỗ Quang Vinh
Ký hiệu tác giả: DO-V
DDC: 224.2 - Sách Thánh vịnh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008866
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 288
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 13
Lời ngỏ   15
Tv1: Hai con đường  17
Tv2: Đức Mêsia là vua hiển thắng  17
Tv3: Chúa bảo vệ người công chính   19
Tv4: Chúa ban ơn an bình  20
Tv5: Lời kinh sáng xin Đức Chúa bảo vệ  21
Tv6: Trong gian nan, xin Chúa đoái thương  22
Tv7: Kêu cầu Thiên Chúa công minh  23
Tv8: Vinh quang Thiên Chúa tạo hoá  25
Tv9: Tạ ơn Chúa sau khi chiến thắng   26
Tv10: Thiên Chúa cứu kẻ nghèo hèn  28
Tv11: Chúa là nơi trú ẩn an toàn  29
Tv12: Chống lại kẻ chỉ nói những lời gian dối  30
Tv13: Trong hoạn nạn, con kêu cùng Chúa  31
Tv14: Họ không tin vào Thiên Chúa  32
Tv15: Ai đuợc vào ngụ trong nhà Chúa?  33
Tv16: Chúa là gia nghiệp của người thành tín 33
Tv17: Xin Chúa cứu khỏi ác nhân  34
Tv18: Vua tạ ơn Đức Chúa cứu độ đã ban chiến thắng 36
Tv19: Ca tụng Đức Chúa, Đấng tạo thành và ban hành luật pháp 40
Tv20: Xin Chúa ban cho vua chiến thắng  42
Tv21: Tạ ơn Chúa đã ban cho vua nhiều ơn huệ  43
Tv22: I - sao Chúa bỏ con?    46
Tv22: II - Chúa đã đáp lời  46
Tv23: Chúa là mục-tử  47
Tv24: Chúa ngự vào đền thánh  48
Tv25: Kinh nguyện trong nguy nan  49
Tv26: Người vô tội tin tưởng cầu nguyện  51
Tv27: Bên Chúa, con không còn sợ hãi  52
Tv28: Cầu khẩn và tạ ơn  53
Tv29: Kinh nguyện trong cơn nguy nan  54
Tv30: Bài ca tạ ơn 55
Tv31: Lời nguyện trong cơn thử thách 56
Tv32: Chúa xá tội cho kẻ biết nhận lỗi lầm 59
Tv33: Ca tụng Chúa quan phòng.  61
Tv34: Đức Chúa là nơi người lành ẩn náu  62
Tv35: Cầu xin Chúa trong cơn nguy nan  64
Tv36: Kẻ ác độc dữ. Còn Chúa thì nhân từ  67
Tv37: Số phận người lành kẻ dữ  68
Tv38: Lời khẩn cầu trong cơn cùng quẫn  71
Tv39: Con người là hư không trước mặt Chúa  73
Tv40: Ca ngợị Chúa 74
Tv41: Cầu xin khi bệnh hoạn 76
Tv42: Hướng về Thiên Chúa và đền thánh   78
Tv43: Lạy Chúa, xin xử cho con!  80
Tv44: Các tai hoạ dân Thiên Chúa mắc phải   81
Tv45: Bài ca mừng hôn lễ quân vương  83
Tv46: Chúa ở cùng chúng con  85
Tv47: Thiên Chúa là vua khắp hoàn vũ  86
Tv48: Thiên Chúa, Đấng giải thoát và bảo vệ Si on.  87
Tv49: Của đời là phù vân 88
Tv50: Thế nào là có lòng đạo đức thật?  90
Tv51: Xin thương xót con!’.  93
Tv52: Chống lại kẻ miệng lưỡi hiểm độc  95
Tv53: (Tv14) kẻ không tin vào Thiên Chúa  96
Tv54: Xin ơn phù giúp   97
Tv55: Than phiền vi địch thù hung dữ, vì bạn bất trung 98
Tv56: Tin tưởng vào Thiên Chúa  100
Tv57: Ẩn náu bên Thiên Chúa  101
Tv58: Có thực các ngươi phán quyết công-minh? 103
Tv59: Xin ơn đối phó với kẻ thù  104
Tv60: Lời cầu nguyện sau khi bại trận  105
Tv61: Người lưu vong cầu nguyện  107
Tv62: Con chỉ biết tin cậy vào Chúa  108
Tv63: Khao khát Chúa  110
Tv64: Xin Chúa giúp đối phó với kẻ thù  111
Tv65: Lời tạ ơn long trọng  112
Tv66: Ca khúc tạ ơn   114
Tv67: Muôn dân nước hãy cảm tạ Chúa  116
Tv68: Thiên Chúa chiến-thắng khải hoàn 117
Tv69: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà con thiệt thân 120
Tv70: Lạy Thiên Chúa, xin đến cứu con!   124
Tv71: Từ độ thanh xuân, tôi trông cậy Chúa 124
Tv72: Vương quyền của đức Mê-si-a vua   127
Tv73: Điều thắc mắc của người công chính  129
Tv74: Than vãn vì đền thờ bị phá và bị thù địch lộng hành 132
Tv75: Thiên Chúa là thẩm phán công minh 134
Tv76: Tạ ơn sau khi chiến thắng  135
Tv77: Hồi tưởng những kỳ công của Chúa  136
Ìv78: Lịch sử Ít-ra-en cho thấy Thiên Chúa nhân từ mà dân Chúa lại bội bạc 138
Tv79: Lời than vãn về thành thánh Sa-lem và đền thờ bị phá huỷ 144
Tv80: Lạy Chúa, xin thăm vườn nho của Chúa   146
Tv81: Long-trọng nhắc lại lời giao ước  148
Tv82: Tố cáo những thẩm phán bất công 149
Tv83: Kẻ thù của Ít-ra-en liên minh chống lại Ít-ra-en và Thiên Chúa 150
Tv84: Ứớc mong về đền thánh 151
Tv85: Cầu xin cho được bình an, công chính  153
Tv86: Kẻ khó nghèo cầu xin trong cơn quẫn bách  154
Tv87: Thành Si-on là mẹ muôn dân  156
Tv88: Lời cầu xin trong lúc ngặt nghèo   157
Tv89: Lòng nhân nghĩa của Chúa đối với nhà Đa-vít.  159
Tv90: Kiếp người mong manh  163
Tv91: Nương bóng Chúa toàn năng  165
7v92: Ca tụng Chúa chính trực công minh  167
Tv93: Thiên Chúa oai phong, vua vũ trụ   168
Tv94: Thiên Chúa công minh  169
Tv95: Hãy ngợi khen Chúa  171
Tv96: Thiên Chúa phán xét  172
Tv97: Thiên Chúa hiển thắng  173
Tv98: Chúa đến phán xét địa cầu 175
Tv99: Chúa là vua chí công, chí thánh  176
Tv100: Mời gọi vào đền thánh để ca ngợi, tạ ơn Chúa 177
Tv101: Chân dung của nhà vua gương mẫu  178
Tv102: Lời than van trong cảnh gian truân  179
Tv103: Thiên Chúa là tình yêu  181
Tv104: Ca tụng đấng tạo hoá  183
Tv105: Lịch sử kỳ diệu của Ít-ra-en  185
Tv106: Chúa nhân từ đối với Ít-ra-en huyền diệu  188
Tv107: Tạ ơn Chúa vì được người giải thoát  192
Tv108: Ca tụng Chúa xin người thương giúp  195
Tv109: Bị nguyền rủa, xin Chúa chúc lành  196
Tv110: Đấng Mê-si-a là vua và là thượng tế  199
Tv111: Sự nghiệp Đức Chúa hiển hách  200
Tv112: Hạnh phúc thay người công chính!  201
Tv113: Danh Chúa đáng ca ngợi!  202
Tv114 (113 a): Thiên Chúa cho Ít-ra-en vượt qua biển đỏ và sông Gio đan 202
Tv115 (113 b): Ca tụng Đức Chúa, đang duy nhất và nhân hậu 203
Tv116: Lời kinh tạ ơn  204
Tv117: Kêu gọi mọi người ca tụng Chúa 206
Tv118: Ca ngợi, tạ ơn khi khải hoàn  206
Tv119: Ca ngợi lề luật  206
Tv120: Ước mong được sống bình an  219
Tv121: Đức Chúa là đấng bảo vệ dân 220
Tv122: Thành thánh Giê-ru-sa-lem 220
Tv123: Dân Ít-ra-en bi áp-bức, đặt hy vọng nơi Thiên Chúa 221
Tv124: Ít-ra-en được phù hộ khi kêu cầu danh Đức Chúa 222
Tv125: Đức Chúa che chở dân người  223
Tv126: Bài ca khải hoàn   224
Tv127: Vất vả uổng công nếu không có Chúa giúp 225
Tv128: Phúc cho người trung tín!  225
Tv129: Bị hà hiếp, dân Chúa vẫn vững tin  226
Tv130: Tiếng kêu dưới đáy vực  227
7v131: Tấm lòng trẻ thơ  227
Tv132: Lời Chúa hứa cùng nhà Đa-vít  228
Tv133: Anh em thuận hoà thì đẹp biết bao!  229
7v134: Kinh đêm trong đền thánh  230
Tv135: Ca tụng Chúa thực hiện bao kỳ công  230
Tv136: Tạ ơn thiên Chúa..  232
Tv137: Trên bờ sông Ba-bi-lon  235
Tv138: Lời cảm tạ  236
Tv139: Chúa là đắng thông biết mọi sự 237
Tv140: Chúa là đấng bảo vệ người khốn khố nghèo khó 240
Tv141: Lời cầu cho khỏi bị lôi kéo làm điều ác  241
Tv142: Lời cầu của kẻ bị bách hại  243
Tv143: Lời cầu khi lâm nguy. 244
Tv144: Xin được chiến thẳng và hưởng cảnh thịnh-vượng  245
Tv145: Ngợi khen Thiên Chúa là vua  248
Tv146: Phúc thay người trông cậy Chúa!   249
7v147: Ca tụng Thiên Chúa toàn năng 251
Tv148: Kêu mời toàn thể thụ tạo: hãy chúc tụng Đức Chúa! 253
Tv149: Các tín hữu ca khúc khải hoàn  254
Tv150: Hãy tán dương Chúa!  256
Trang chú-thích  257
Lời bạt.  261
Phụ trương.  265