Hoạt động tông đồ thiếu nhi
Phụ đề: Phong trào quốc tế tông đồ thiếu nhi
Tác giả: Uỷ Ban mục vụ giới trẻ và thiếu nhi
Ký hiệu tác giả: UYB
Dịch giả: Lm. Bùi Hữu Ngạn, Lm. Võ Tá Khánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008871
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 166
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích