Credo - Tôi tin
Nguyên tác: Io Credo, noi crediamo
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
DDC: 238.1 - Kinh tin kính - Tín điều
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008876
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 18
Số trang: 270
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đức tin kết hợp 5
PHẦN THỨ NHẤT  
I. Tôi tin kính Đức Chúa Trời 17
II. Tôi tin Đức Chúa Giêsu Kitô 41
III. Tôi tin Đức Chúa Thánh Thần 67
IV. Tôi tin Hội thánh Công giáo thánh thiện 95
V. Tôi tin các thánh thông công 123
VI. Tôi tin phép tha tội 149
VII. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại 177
VIII. Tôi tin sự sống vĩnh cửu 199
PHẦN THỨ HAI  
Tôi tin sự phục sinh của kẻ sống  
Marco Pozza 229
Nguồn 265