Đồng hành thiêng liêng trong đời sống thánh hiến
Tác giả: Trương Thanh Tùng, SJ
Ký hiệu tác giả: TR-T
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008934
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 272
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008971
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 272
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu
PHẦN I: ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG VÀ VIỆC ĐỒNG HÀNH
1. Tìm hiểu đời sống thiêng liêng 9
2. Những nẻo đường thiêng liêng hay linh đạo 27
3. Đồng hành thiêng liêng và các tác nhân trong đồng hành 51
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG
4. Sư phạm cầu nguyện, xét mình cá nhân và phân định thiêng liêng tìm ý Chúa 85
5. Đồng hành qua các chặng phát triển đời sống thiêng liêng 117
6. Đồng hành thiêng liêng qua các độ tuổi tâm lý 141
7. Thiết lập một tương quan đồng hành  165
Chuẩn bị và tiến hành một buổi gặp gỡ
Kết thúc một tương quan đồng hành
8. Kỹ năng hiện diện, can thiệp và thông đạt trong tư vấn 181
9. Bốn công đoạn tư vấn theo mô hình "PADI" và năm bước tiến hành một buổi gặp gỡ 201
PHẦN III: ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG TRONG ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN
10. Tách biệt quản trị toà trong và toà ngoài trong hướng dẫn đời tu 211
11. Đồng hành thiêng liêng chuyên biệt trong huấn luyện đời tu 223
12. Đồng hành thiêng liêng qua các chặng đời sống thánh hiến 225
Thư mục tham khảo 269