Đạo đức học: Luật tự nhiên và phẩm giá con người
Tác giả: Joshep Tân Nguyễn, OFM
Ký hiệu tác giả: TA-N
DDC: 170.4 - Các chủ đề đặc biệt trong đạo đức học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008958
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 234
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: ĐẠO ĐỨC HỌC LUẬT TỰ NHIÊN QUA LỊCH SỬ 9
I. Nền tảng của luật tự nhiên 10
II. Luật tự nhiên và triết Hy-La 27
III. Luật tự nhiên qua Kinh Thánh và Giáo hội sơ khai 42
IV. Luật tự nhiên theo Augustinô 57
V. Luật tự nhiên của thánh Tôma 72
VI. Luật tự nhiên thời cận đại 90
PHẦN II: CÁC ỨNG DỤNG THỜI SỰ CỦA LUẬT TỰ NHIÊN 109
VII. Luật tự nhiên và phẩm giá của con người 110
VIII. Luật tự nhiên và công bằng xã hội 135
IX. Luật tự nhiên và thuyết tiến hoá và Thiên Chúa 149
PHẦN III: CÁC HỌC THUYẾT ĐẠO ĐỨC KHÁC 167
X. Đạo đức học vi lợi (Utilitarianism) 168
XI. Đạo đức học bổn phận (Deontology) 183
XII. Đạo đức học nhân đức (Ethics of virtues) 197
XIII. Đạo đức học diễn ngôn (Discourse ethics) 212
Tài liệu tham khảo 231