Tìm hiểu và suy gẫm chuỗi Mân côi
Tác giả: Giuse Trần Văn Huyến
Ký hiệu tác giả: TR-H
DDC: 242.74 - Cầu nguyện với Đức Mẹ. Chuỗi Mân Côi
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008964
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2024
Khổ sách: 21
Số trang: 279
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008965
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2024
Khổ sách: 21
Số trang: 279
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008966
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2024
Khổ sách: 21
Số trang: 279
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích