Trái tim rộng mở
Phụ đề: Linh hướng theo truyền thống Anphongso
Nguyên tác: With open heart
Tác giả: Dennis Billy, CSsR.
Ký hiệu tác giả: BI-D
Dịch giả: Giuse M. Lê Thanh Thiện Đạt, CSsR, Giuse Vũ Đức Trung, CSsR
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008970
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2024
Khổ sách: 21
Số trang: 173
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích