Hành trình đức tin của ông Áp-ra-ham
Tác giả: Bạch Hồng
Ký hiệu tác giả: BA-H
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008972
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 81
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích