Cuộc đời các thánh theo phụng vụ
Tác giả: Lm. Stanilas Nguyễn Đức Vệ, Lm. Giuse Nguyễn Văn Tiến
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008973
Nhà xuất bản: Thuận Hóa
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 329
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008974
Nhà xuất bản: Thuận Hóa
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 329
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích