Tôn giáo: La bàn thiêng liêng cho con người
Tác giả: Joshep Tân Nguyễn, OFM
Ký hiệu tác giả: TA-N
DDC: 210 - Triết lý và học thuyết về tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008981
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 208
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở 5
I. Tôn giáo: La bàn thiêng liêng 7
II. Tôn giáo và cấu trúc xã hội 26
III. Tôn giáo và nền tảng tâm linh 51
IV. Tôn giáo và biểu tượng nhân học 76
V. Tôn giáo và trải nghiệm thánh thiêng 97
VI. Tôn giáo và trải nghiệm về sự dữ 114
VII. Tôn giáo và thử thách khoa học 145
VIII. Tôn giáo và cứu cánh của vũ trụ 173
Tổng kết 197
Tài liệu tham khảo 201
Niên biểu tôn giáo học 207