Một đi chung cùng nhau
Phụ đề: Khoá học xây dựng cộng đoàn theo giáo huấn của cha Tổ Phụ
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu Tác giả: NHI
DDC: 256.4 - Đời sống cộng đoàn
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008373
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 263
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Lời nói đầu 5
1. Cộng đoàn 13
2. Mến Chúa và cầu nguyện 37
3. Kiêu ngạo và khiêm nhường 62
4. Nóng giận và hiền lành 88
5. Lao động 112
6. Niềm vui và nỗi buồn 138
7. Yêu thương và phục vụ 162
8. Lãnh đạo và vâng lời 187
9. Xét mình và xét người 211
10. Xây dựng cộng đoàn 233
11. Lời trối của cha Tổ Phụ (Thơ) 263
12. Một đi chung cùng nhau (nhạc) 264