Chia sẻ
Tác giả: Vinh Sơn Vũ Thế Hùng
Ký hiệu Tác giả: VU-H
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0003111
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Số trang: 94
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có