Đời dâng hiến
Tác giả: Bạch Lạp
Ký hiệu Tác giả: BA-L
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0004395
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 229
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có