Nhân cách đời tu
Tác giả: Eymard An Mai Đỗ O.Cist
Ký hiệu tác giả: AN-D
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0006605
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 112
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008397
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 143
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 3
Dẫn nhập 4
1.  NHỮNG THÁCH ĐỐ CHO ĐỜI TU NGÀY NAY 7
1. 1. Danh 7
1.1.1. Chủ nghĩa vô thần 7
1.1.2. Quyền lực 9
1.2.  Lợi 10
1.2.1. Chủ nghĩa duy vật 10
1.2.2. Chiếm hữu 11
1.3. Thú 12
1.3.1. Chủ nghĩa khoái lạc 12
1.3.2. Hưởng thụ 13
2.  NHỮNG MẶT NẠ TRONG ĐỜI TU 14
2.1. Cái tôi vĩ đại. 15
2.2. Cái tôi nhút nhát 16
2.3. Cái tôi nệ luật 18
2.4. Cái tôi hình thức 19
2.5. Cái tôi tích cực 21
2.6. Cái tôi tiêu cực 21
2.7. Cái tôi tự ái 22
3.  NHỮNG CƠ CHẾ TỰ VỆ TRONG ĐỜI TU 24
3.1. Cơ chế tự vệ chối bỏ thực tế 24
3.2. Cơ chế tự vệ dồn nén 25
3.3. Cơ chế tự vệ đóng cửa 25
3.4. Cơ chế tự vệ thay thế 26
3.5. Cơ chế tự vệ gán ghép cảm xúc 26
3.6. Cơ chế tự vệ phản ứng 26
3.7. Cơ chế tự vệ nhập tâm 27
3.8. Cơ chế tự vệ hoài cổ 27
3.9. Cơ chế tự vệ họp lý hóa 28
4. NHÂN CÁCH TỒN GIÁO 29
4.1. Thuật ngữ 29
4.2. Tiêu chuẩn đánh giá 30
4.3. Chướng ngại 31
4.4. Tiến trình hình thành nhân cách tôn giáo 33
4.4.1. Thần tượng 34
4.4.2. Cầu khẩn 35
4.4.3. Hiệp thương 36
5. NHÂN CÁCH ĐỜI TU 38
5.1. Chướng ngại 38
5.1.1. Không trung thực 38
5.1.2. Lệ thuộc 39
5.1.3.Cầu toàn 40
5.1.4. Ghen tị 41
5.2. Những giai đoạn đời tu 42
5.2.1. Bước đầu đời tu 42
5.2.2. Khấn sinh 51
5.2.3. Tuổi già 52
5.3. Tiêu chuẩn 53
5.3.1. Tự do đáp trả lời mời gọi 53
5.3.2. Ước muốn chiếm hữu 56
5.3.3. Con tim không chia sẻ 58
6. CỘNG ĐOÀN GIÚP HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH ĐỜI TU 60
6.1. Cộng đoàn là một hồng ân 60
6.2. Cộng đoàn yêu thương 61
6.3. Cộng đoàn hiệp thông 62
7. TRƯỞNG THÀNH ĐỜI TU 64
7.1. Cảm xúc 64
7.2. Lý trí 67
7.3. Ý chí 70
8. GIỚI TÍNH TRONG ĐỜI TẬN HIẾN 72
9. CẦU NGUYỆN 74
9.1. Cầu nguyện với Thiên Chúa nào ? 74
9.2. Cảm xúc an toàn 76
9.3. Chữa lành và giải thoát 77
10. SỐNG TRONG CHÚA THÁNH THẦN 81
10.1. Hiện hữu 81
10.2. Thể lý 83
10.3. Tâm lý 86
10.4. Tâm linh 88
11. LINH ĐẠO ĐỜI TU 92
11.1. Thuật ngữ 92
11.2. Tự hủy 94
11.3. Niềm vui 96
11.4. Hiệp thông 98
12. CĂN TÍNH 99
13. NHÂN CÁCH ĐIỂN HÌNH 102
13.1. Thánh Phanxicô thành Assisi 102
13.2. Thánh Têrêsa HĐGS 104
Kêt Luận 107