Út Quyên và tôi
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Ký hiệu tác giả: NG-A
DDC: 895.922 3 - Tuyển tập truyện, tiểu thuyết (Văn học Việt Nam)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0006754
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Trẻ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 18
Số trang: 151
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008963
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Trẻ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 18
Số trang: 120
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích