Chuyện xứ Lang Biang
Phụ đề: Chủ nhân núi lưng chừng
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Ký hiệu tác giả: NG-A
DDC: 895.922 3 - Tuyển tập truyện, tiểu thuyết (Văn học Việt Nam)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008863
Nhà xuất bản: Tuổi trẻ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 594
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích