Kinh nghiệm về Thiên Chúa
Tác giả: Dermot Lane
Ký hiệu tác giả: LA-D
Dịch giả: Phaolô Nguyễn Luật Khoa, OFM
DDC: 230 - Kitô giáo và Thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008038
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 149
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008050
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 149
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa cho bản hiệu đính 3
Giới thiệu 5
A. Kinh nghiệm, Thiên Chúa và Thần học 19
1. Ý nghĩa về kinh nghiệm 24
2. Thể loại kinh nghiệm 31
3. Tính đặc thù trong kinh nghiệm tôn giáo 35
4. Kinh nghiệm tôn giáo và hay giáo lý 48
5. Lượng định kinh nghiệm tôn giáo 52
B. Bản chất mạc khải 64
1. Các học thuyết mạc khải 67
2. Một nền thần học mạc khải 72
3. Mạc khải Do thái- Ki tô phổ quát 82
4. Những điểm nhấn về mạc khải của Vatican II 97
C. Hành vi đức tin 108
1. Tính phổ quát của đức tin 110
2. Hành vi đức tin và niềm tin 116
3. Nối kết giữa ân sủng và đức tin 131
4. Tương lai của đức tin 138