Phêrô - Giuse De Clorivière. Một bậc thầy của đời sống tâm linh hôm nay
Nguyên tác: Pierre-Joseph de Cloriviè, jésuite (1735 -1820)
Tác giả: Chantal Reynier
Ký hiệu tác giả: RE-C
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008363
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 89
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề 
Chương I: Một tu sĩ dòng Tên
Chương II: Ngọn nguồn của một ơn lớn
Chương III: Từ chối thỏa hiệp
Chương IV: Adelaide đến ở Paris
Chương V: Một cuộc giam cầm đặc biệt
Chương VI: Dòng Tên hồi sinh rại pháp
Kết luận